Սեդա Մուրադյան
Ղեկավար
Լիլիթ Հովհաննիսյան
Համակարգող-խմբագիր
Լիլիթ Ավագյան
Լրագրող
Նելլի Ռաֆայելյան
Համակարգող
Աննա Աքելյան
Խմբագիր-թարգմանիչ
Ալեքսանդր Մարտիրոսյան
Հաղորդակցության-մեդիա մասնագետ